Python i ja – beginning of a beautiful friendship

Php PythonNapravio sam prvi, najvažniji korak u odluci da naučim novi programski jezik. To ne znači da ću da zanemarim moj primarni izbor – PHP – naprotiv nastaviću i dalje da ga učim. Glavni krivac zašto sam krenuo u ovom pravcu jeste kolega Ivan Đurđevac jer me je ubedio da svaki programer u toku jedne godine mora da ovlada bar jednom novom tehnologijom.. Na njegov nagovor krećem u ove vode i nadam se da ću jednoga dana moći da se zovem Python programerom. U ovom trenutku o njemu ne znam apsolutno ništa te će mi svaki savet, preporuka a naročito kritika dobro doći. Opisivaću svoj put u učenju kako bih drugima preneo iskustvo i ohrabrio sve one koji ovo čitaju da krenu mojim stopama.

Izbor verzije Python-a

Prva informacija koju sam saznao jeste da su 2.x i 3.x verzije Python-a totalno različite. S obzirom na cilj mog učenja izabrao sam poslednju verziju Pythona – 3.3. Nisam opterećen nikakvim održavanjem postojećih sistema i, u ovom trenutku, primarno ću ga upotrebljavati u lične i edukativne svrhe. Operativni sistem koji koristim je Ubuntu 12.04.

Instalacija Python 3.3 na Ubuntu

U narednim koracima opisaću vam kako sam instalirao Pyhon 3.3 na Ubuntu.

 1. Da bi se kompajlirao Python Source kod potrebno je instalirati sledeće pakete u Ubuntu:
  sudo apt-get install build-essentiallibncursesw5-dev
  ibreadline5-dev libssl-dev
  libgdbm-dev libc6-dev libsqlite3-dev tk-dev
 2. Source kod python možete snimiti na dva načina. Jedan je da paket snimite sa direktnog linkai da otpakujete sadržaj ili ćete u terminalu ukucati sledeću komandu:
  wget http://www.python.org/ftp/python/3.3.0/Python-3.3.0.tgz &&
  tar -xvf Python-3.3.0.tgz

  Kada snimite source kod potrebno je da pristupite folderu u kome se on nalazi. Ako ste koristili prvi način pristupite folderu gde ste otpakovali sadržaj dok u slučaju druge komande je dovoljno da u konsoli ukucate

  cd Python-3.3.0
 3. Sada je sve spremno za instalaciju Python-a 3.3. Sada je potrebno da u konzoli pokrenete jednu po jednu sledeće tri komande respektivno:
  ./configure
  make
  sudo make altinstall

  Samo za poslednju komandu vam je neophodno da ga pokrene sistemski korisnik tj. neophodno je da ispred komande bude sudo. Ovim je instalacija završena.

Provera instalacije

Sada možemo preći na proveru da li je sve prošlo ispravno. U konzoli ukucajte

python3.3

 

Ukoliko ste dobili rezultat sličan ovome na slici
Python3.3 start

to je dobar znak da je sve spremno i da možemo početi sa učenjem tj. kao što sam i rekao u naslovu – “Python – I think this is the beginning of a beautiful friendship”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *