Ko se boji Git-a još

Git logoGit je sistem za praćenje i kontrolu revizija fajlova. Cilj ovog članka je da korisnika uputi u osnove ovog alata, da pokaže koliko je jednostavan kao i da ga motiviše da počne da ga koristi. Ja već nekoliko godina koristim SVN ali me rastuća popularnost Git-a podstiče da ga što bolje proučim i primenim. Nije mi ovo prvi put da se susrećem sa Git-om. Koristio sam ga po sistemu problem/rešenje tj. naučio sam osnovne stvari ali kada je dolazilo do problema bilo kakve vrste pribegavao sam najgorim mogućim rešenjima. Nadam se da će mnogi koji su ovaj alat koristili na sličan način naći u ovom postu izvor motivacije da svoje znanje iz ove oblasti podignu na viši nivo. Siguran sam da će im u predstojećem periodu zatrebati. Danas se gotovo svi open source projekti oslanjaju na ovaj alat a podatak da ga u 2011. godini koristilo 11% a u 2012. godini čak 27% developera jasan je pokazatelj njegove vrednosti.

Kako je sve počelo

Nastao je iz praktične potrebe zajednice koja je bila okupljena oko razvoja kernela Linux-a. Najpre je u ovu svrhu korišćen softver BeetKeeper. Vremenom je došlo do pogoršanja odnosa između Linux zajednice i firme koja je stajala iza Bitkeeper-a te je Linus Torvalds, nezadovoljan ostalim alatima koji su tada bili dostupni, odlučio da napravi novi sistem za verzionisanje gde će primeniti dobru praksu i iskustva koja su stekli koristeći BeetKeeper. Sam naziv potiče od engleske reči “git” što u prevodu znači glup, neprijatan čovek. Linus u šali kaže “I’m an egotistical bastard, and I name all my projects after myself. First Linux, now git”. Ciljevi koje su postavljeni pred novi sistem su:

  • Da bude brz
  • Da bude jednostavnog dizajna i jednostavan za učenje
  • Da podržava veliki broj branch-eva
  • Da bude potpuno distribuiran
  • Da bude siguran i otporan na greške
  • Da bude sposoban da podrži velike projekte

Možemo slobodno reći da je ovaj alat ispunio zacrtano u svim kategorijama.

Read More